31. augusta 2016

Dividendy sa majú namiesto platenia zdravotných odvodov zdaniť, daň z príjmov má klesnúť o 1%

V návrhu novele zákona o dani z príjmov by mala sadzba dane z príjmov právnických osôb klesnúť o jedno percento a to na 21 %. Nová sadzba by sa mala […]
12. augusta 2016

Aké pokuty vám hrozia, ak daňové priznanie nestihnete podať alebo nezaplatíte daň z príjmov včas ?

Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie, máte povinnosť podať ho do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, teda spravidla do konca marca. Do uplynutia […]
1. augusta 2016

Zavedenie dátových schránok pre komunikáciu s orgánmi štátnej správy

Od 01.01.2017 budú dátové schránky slúžiť na elektronickú komunikáciu podnikateľov a občanov s orgánmi verejnej moci (súdy, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce). Prvoradým cieľom zavedenia […]