Aké pokuty vám hrozia, ak daňové priznanie nestihnete podať alebo nezaplatíte daň z príjmov včas ?
12. augusta 2016
Ukázať všetko

Dividendy sa majú namiesto platenia zdravotných odvodov zdaniť, daň z príjmov má klesnúť o 1%

V návrhu novele zákona o dani z príjmov by mala sadzba dane z príjmov právnických osôb klesnúť o jedno percento a to na 21 %. Nová sadzba by sa mala použiť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017. Návrh novely zákona okrem toho prináša aj zrušenie zdravotných odvodov z dividend, ktoré sú na úrovni 14 % a zavedenie sa tzv. zdaňovanie dividend, ktoré bude na úrovni 15 %. Toto opatrenie má byť účinné od 1. januára 2018.

Zrušenie zdravotných odvodov (aktuálne vo výške 14%) znamená aj zrušenie súčasného stropu preddavku na poistné, ktorý sa platí z vymeriavacieho zákonu ktorým je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca (za rok 2015 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy 49 440 eur, v roku 2016 najviac zo sumy 51 480 eur). Dane sa však budú platiť z celej výšky.

Ak bude firma vyplácať dividendu inej firme do daňového raja, mala by z nej zraziť daň vo výške 35 %. Ak slovenská firma dostane dividendy od daňovníka z daňového raja, mala by tieto dividendy zdaniť v daňovom priznaní takou istou sadzbou dane.

Ministerstvo financií tiež navrhuje zaviesť finančnú náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu DPH počas daňovej kontroly, zvýšiť sa majú aj paušálne výdavky pre živnostníkov.