Dane

Daňové priznania

Spoločnosť Account Business Service za Vás na základe Vami zaslaných podkladov vypracuje daňové priznanie. Pre podanie elektronického daňového priznania budeme požadovať Vašu plnú moc.
 
 

Daň z príjmov

  • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
  • Priebežné daňové poradenstvo v oblasti Daní z príjmov
  • Komunikácia s daňovým úradom

Daň z pridanej hodnoty

  • Registrácia pre DPH
  • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
  • Kompletná evidencia k DPH
  • Vrátenie DPH uhradenej v zahraničí
  • Komunikácia s daňovým úradom

Daň z motorových vozidiel

  • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel