Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo vedieme pre obchodné spoločnosti, ale tiež podnikateľov, ktorí majú záujem o podrobnejšiu účtovnú evidenciu. Vedenie podvojného účtovníctva ponúkame najmä pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Vaše účtovníctvo bude, samozrejme, v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Služba zahŕňa

 • Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy
 • Evidenciu pokladnice a bankových účtov
 • Evidenciu prijatých a vystavených faktúr
 • Evidenciu majetku a zásob
 • Sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov


 • Evidenciu a zostavenie daňového priznania k DPH
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Účtovné poradenstvo
 
 

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vedieme pre živnostníkov, ktorí sa rozhodli pre tento typ evidencie. Vaše účtovníctvo bude, samozrejme, v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Služba zahŕňa

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy pohľadávok, záväzkov a interných dokladov
 • Evidenciu majetku, pokladne a bankových účtov
 • Evidenciu prijatých a vystavených faktúr
 • Evidenciu a zostavenie daňového priznania k DPH
 • Sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov


 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Účtovné poradenstvo
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Konzultácie
 • Spracovanie reportov na žiadosť klienta
 

zistiť cenu na mieru

 

Máte otázky?