Cena šitá na mieru

Naša cena zahŕňa

Pod pojmom zápis sa rozumie každý zápis v účtovnom denníku. V cene účtovníctva vypočítanej podľa počtu zápisov v účtovnom denníku je zahrnuté kompletné spracovanie účtovníctva na základe dodaných dokladov podľa aktuálne platnej legislatívy, následná kontrola, vypracovanie a elektronické odoslanie priznania k DPH, kontrolného výkazu k DPH a ak je potrebné aj odoslanie súhrnného výkazu k DPH. Cena zahŕňa sledovanie zákonom stanovených povinností vyplývajúcich z vedenia účtovníctva a včasnú informovanosť klienta. Ak máte v majetku motorové vozidlo cena zahŕňa taktiež vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Výkazy pre štatistický úrad Slovenskej republiky sú spoplatnené sumou 30€/výkaz.

V cene mzdy je zahrnuté prihlásenie/odhlásenie zamestnanca, spracovanie mzdy na základe dodaných podkladov, kontrola, vypracovanie a elektronické odoslanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a na daňový úrad. Každoročné vypracovanie zúčtovania za zamestnanca a odoslanie ročného hlásenia na daňový úrad je taktiež zahrnuté v cene mzdy. Cena teda zahŕňa všetky povinné úkony, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných právnych predpisov a v rámci tejto agendy ponúkame aj bezplatné poradenstvo.

Počet zápisov Zľava
200 - 300 10%
300 - 400 20%
400 - 30%
V prípade väčšieho objemu dokladov je cena dohodou

Neváhajte nás kontaktovať?

Potrebujete vedieť viac informácií alebo si dohodnúť osobné strenutie? Sme tu pre Vás. Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0911 444 290 alebo vyplnením kontaktného formulára.