Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla
28. apríla 2016
Zavedenie dátových schránok pre komunikáciu s orgánmi štátnej správy
1. augusta 2016
Ukázať všetko

Používate elektronickú registračnú pokladnicu? Vyskúšajte radšej VRP

Insert your content here

Čo je vlastne VRP ?

Virtuálna registračná pokladnica je bezplatná aplikácia, zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Na použitie VRP stačí mať PC, tablet alebo mobil, resp. iné zariadenia, ktoré má online prístup na internet. Aplikácia je dostupná na internetovej stránke finančnej správy. Pomocou aplikácie si podnikateľ alebo subjekt dokáže :

  • vytvoriť a tlačiť pokladničné bloky,
  • spravovať zoznam predaných tovarov a poskytnutých služieb,
  • evidovať históriu už vytvorených pokladničných dokladov.

Kto má možnosť používať VRP ?

Novela zákona o používaní ERP zaviedla novinku v podobe možnosti používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Podnikatelia tak nemusia kupovať drahé pokladnice a platiť každoročne poplatky za servis.
Od 1.4.2015 virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať každá fyzická osoba alebo právnicka osoba, ktorá predáva tovar alebo poskytuje služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP. V prílohe sú služby vymedzené podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE).

Podnikateľ má na výber, či bude používať klasickú elektronickú registračnú pokladňu (ERP) alebo virtuálnu pokladňu.

Virtuálna registračná pokladnica má však svoje obmedzenie. Každý daňový subjekt ju môže použiť, avšak nemôže prekročiť počas jedného kalendárneho mesiaca 1000 pokladničných dokladov. V prípade prekročenia dochádza k nútenému ukončeniu používania VRP.
Ak ste používali klasickú registračnú pokladňu (ERP), prechod na virtuálnu pokladňu bol možný až od januára 2016. To isté platí aj pre tých, ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť v období od 1. januára do 31. marca 2015.

Povinnosť používania VRP nevzniká vtedy, ak podnikateľ nebude prijímať tržbu v hotovosti od zákazníka, resp. zákazník nezaplatí platobnou kartou. Bezhotovostné prijímanie tržieb (prevodný príkaz v banke, internetbanking, úhrada poštovou poukážkou na účet podnikateľa) nepodlieha povinnosti evidencie na VRP.

Registrácia VRP

V prvom rade je potrebné požiadať DÚ o pridelenie kódu. Žiadosť o pridelenie kódu VRP sa dá vyplniť elektronicky na internetovej stránke. Uvedenú žiadosť po vyplnení žiadateľ vytlačí a doručí ktorémukoľvek daňovému úradu.

Doručenie môže byť realizované tromi spôsobmi :

  • naskenovanú žiadosť poslať elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register,
  • podať osobne v podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu,
  • poslať poštou ktorémukoľvek daňovému úradu.