Cookies používame preto, aby sme vám uľahčili prácu s našou webovou stránkou. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk na vašom počítači a sú potrebné na prehliadanie našej stránky. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a nedajú sa použiť na identifikáciu používateľa. Súbor cookie zvyčajne obsahuje jedinečný identifikátor, t.j. anonymné (náhodne vygenerované) číslo, ktoré je uložené na vašom zariadení. Niektoré súbory cookies sa vymažú po ukončení návštevy našej webovej stránky, iné zostávajú na vašom počítači dlhší čas.

Typy súborov cookies

Súbory cookies prvej strany

Súbory cookies prvej strany si nastavuje navštívená webová stránka a môže ich načítavať len táto stránka.

Súbory cookies tretích strán

Súbory cookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní rôznych služieb. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

Prečo by som mal povoliť súbory cookies?

Informácie ukladané do súborov cookies sa používajú na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme, ako napríklad:

  • umožnenie funkcie na rozpoznanie vášho zariadenia, aby ste nemuseli opätovne zadávať tie isté informácie pri určitom úkone alebo počas návštevy webovej stránky, napr. pri vypĺňaní webového formulára alebo pri webovom prieskume.
  • podpora služby myCollection
  • umožnenie správneho fungovania videoprehrávača
  • zisťovanie počtu ľudí, ktorí používajú naše služby, uľahčenie používania týchto služieb a zabezpečenie dostatočných kapacít na ich rýchle poskytovanie; analýza anonymných údajov, ktoré nám umožnia zistiť, ako ľudia využívajú rôzne aspekty našich online služieb tak, aby sme ich mohli ďalej zlepšovať

Čo sa stane, ak súbory cookies nepovolím?

Ak sa rozhodnete nepovoliť súbory cookies, niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemusia zobrazovať, resp. nemusia fungovať správne. Možnosti, ktoré vám naša stránka ponúka, budú obmedzené, a rovnako môže byť ovplyvnený vzhľad webovej stránky a komfort používateľa.

Príklady funkcií, na ktoré môže mať nepovolenie cookies vplyv:

používanie služby myCollection

  • prispôsobenie webovej stránky potrebám používateľa
  • prezeranie videí
  • „lajkovanie“ a zdieľanie tejto stránky na sociálnych sieťach
  • prezeranie vloženého obsahu

Súbory cookies nastavované touto stránkou

Politika používania cookies

  • „cookiesAccepted“-Cookie

Do tohto súboru cookie sa ukladajú informácie a preferenciách používateľov v súvislosti so súbormi cookies. Ak používateľ povolí ich použitie, nastaví sa na hodnotu ‘true’, pri odmietnutí sa nastaví hodnota ‘false’.

MyCollection

  • „myCollection“-Cookie

Súbor myCollection Cookie sa používa na uloženie numerických ID kódov kolekcií obsahu používateľa, ako aj prípadné „prijaté“ kolekcie obsahu. V prípade, ak používateľ odmietne cookies, nebude môcť využívať službu myCollection. Pri akejkoľvek požiadavke zadanej v rámci sekcie myCollection sa ID kódy zasielajú na server na vyhodnotenie. Okrem ID kódu kolekcie sa nepoužívajú žiadne ďalšie informácie.

Prispôsobenie potrebám používateľa

Anonymné informácie o používateľovi sa uchovávajú v niekoľkých súboroch cookies. Na základe týchto informácií môže byť používateľovi poskytovaný cielený obsah.

„henkelTaxonomies“-Cookie

Do tohto súboru cookie sa ukladajú informácie o témach stránok, ktoré používateľ navštívil. Názov témy, ako aj vypočítaný faktor, sa ukladajú a vyhodnocujú pri požiadavke na zobrazenie stránky

„cmReferrer“-Cookie

V tomto súbore cookie sú uložené informácie o tom, odkiaľ sa používatelia dostali na túto webovú stránku. Aj táto informácia sa môže použiť na prispôsobenie obsahu potrebám používateľa.

„cmKeyword“-Cookie

V prípade, ak používateľ navštívil túto stránku z internetového vyhľadávača, vyhľadávač môže poskytnúť kľúčové slová, ktoré používateľ pri vyhľadávaní zadal. Táto informácia sa môže vyhodnocovať s cieľom zobraziť vybraný obsah.